м. Вінниця, вул. Маліновського 26, II поверх

м. Вінниця, вул.Театральна, 2

Запис в будь-який з філіалів:

Сучасні методи комп’ютерної діагностики та лікування

медичному ценрі у Вінниці. Варто сказати, що все частіше з’являються все більш досконалі технології, що дозволяють швидко і безболісно визначити стан організму. Яскравим прикладом таких технологій є “Sensitiv Aurum 100”. Цей медичний комплекс характеризується наступними показниками:

 • сучасність
 • високотехнологічність
 • швидкість обстеження
 • точність
 • Широкий спектр дії
 • Зручність (як для лікаря, так і для пацієнта)

Аппарат Sensitiv Aurum 100

Діагностика людського організму проводиться за допомогою діагностичного апарату, створеного на основі даних про те, що клітини, тканини і органи є структурами, що володіють точними біоелектричними характеристиками. Вдалося експериментально довести, що вони можуть швидко і глибоко змінюватися при патологічних процесах. Електрони і електромагнітне поле несуть енергію, заряди і інформацію. Будучи свого роду пальним для всіх життєвих процесів, електромагнітне поле підтримує нормальний фізіологічний стан клітин – стан гомеостазу. Життєві процеси, що відбуваються в організмі, знаходять своє відображення у відомих нам вже давно електрокардіограмі, електроенцефалограмі, електроміограмі. Початкові, скриті, глибинні зміни життєдіяльності організму, тільки починаються зміни структури атомів і клітин, які проявляються в зміні гомеостазу організму, вдається зафіксувати і розшифрувати тільки за допомогою біорезонансної (NLS) діагностики.

Sensitiv Aurum 100

Кожен патологічний процес, що відбувається в нашому організмі, кожен збудник захворювання, кожне відхилення від норми мають свої, строго певні енергетичні хвильові характеристики, так звані електромагнітні шкали. У базу даних апаратного комплексу занесені еталони всіх патологічних процесів і збудників. Апарат знімає показання з організму (набір цих самих електромагнітних шкал), і порівнює з набором шкал в базі даних, в разі збігу відбувається явище біорезонансу, і дане захворювання виноситься на закінчення, тобто воно дійсно присутній в організмі. Цей процес нагадує процес пробиття продуктів по штрих-коду в супермаркеті. Крім того, всі процеси в організмі Ви зможете самі побачити на екрані монітора в процесі дослідження.

Основне призначення цього приладу – експрес-діагностика функціонального стану всіх фізіологічних систем людського організму, а також лікувальну дію методами біорезонансної терапії спектрами здорових органів, смуговими фільтрами, інвертованими спектронозодамі, місцеве лікування за допомогою універсальної магнитооптической камери.

Сенситів Імаго-100 переглядає клітинні елементи, хромосоми. Картотека шифрується і перезаписується. Автоматично визначає підключену конфігурацію і перевіряє працездатність периферійних пристроїв. Режим автосканування. Може працювати без введення в програму симптомів пацієнта. Розширено діапазон до 13 частотних селектор. Для бінауральних биття додатково використовується 4 півтони – обертони.

Сенситів Імаго-100 працює в високочастотному діапазоні. Має датчики повороту голови, що дозволяють сформувати біологічний зворотний зв’язок, визуализатор роботи півкуль мозку в залежності від напрямку силових ліній магнітного поля Землі.

Кожен живий орган функціонує на своїх частотах. За частотним характеристикам комп’ютерна діагностика аналізує функціональну активність органів і порівнює з еталонними процесами. Неконтактні проводить моніторинг життєвих процесів. Виявляє порушення, якщо вони є, встановлює конкретний діагноз, визначає порушені взаємозв’язки в системах організму.

Використання комп’ютерної діагностики Сенситів Імаго-100, як первинного діагностичного комплексу, і як методу неінвазивного скринінг-методу обстеження дає можливість багато разів скоротити час обстеження і уникнути консультацій вузьких фахівців.

Апарат Сенситів Імаго 100, за допомогою якого ведеться діагностика, призначений для реєстрації змін в органах і гістологічних структурах організму і дозволяє :

 • Отримати якісну оцінку функціонального стану організму в формі топічного аналізу.
 • Проконтролювати ефективність і результати здійснення самих різних методів терапевтичного впливу.
 • Оцінити адаптивні здібності організму.
 • Проводити аналіз динаміки змін функціонального стану організму протягом лікування.
 • Встановити первинність вогнища функціонального порушення.
 • Здійснити динамічний контроль за станом гомеостазу і прогнозувати розвиток ускладнень.
 • Виявити захворювання, присутні в організмі і можливі причини їх виникнення.
 • Визначити характер захворювання в стадії ризику розвитку.
 • Оцінювати біологічну активність мікрофлори.
 • Проводити неінвазивні аналізи: біохімічний аналіз крові, аналіз на гормони, аналіз мікрофлори організму (наявність вірусів, бактерій, паразитів).
 • Аналізувати спадкову схильність.
 • Виявити алергени і їх причини.
 • Характеризувати зміни в органах: функціональні або органічні.
 • Визначити кислотно-лужну рівновагу в тканинах.
 • Рекомендувати дієту з урахуванням групи крові.
 • Підібрати індивідуальну схему лікування і визначити індивідуально-ефективну дозу прийому препаратів шляхом тестування дози ліків в біорезонансної камері апарату.
 • Вирішити всі проблеми ваги, в тому числі призначити будь-який з курсів пропонованих препаратів і з’ясувати реакцію організму на дані препарати ще до їх прийому.
 • Підібрати індивідуальне селективне лікарський засіб Із 1760 можливих варіантів (програма містить спектрограми харчових, лікарських, побутових, виробничих і ендогенних токсинів).
 • Використовувати інформаційні спектронозоди 1-го частотного селектора для стабілізації стану шкіри.
 • Провести заключний етап біорезонансної терапії структуризації органопрепарати за допомогою спектрограм здорових органів.
 • Прогнозувати можливі ускладнення на 1 рік і 5 років.
 • Розрахувати стадії гомотоксикоза органу мішені, його інь ян енергетику.

Також для оператора важливі будуть наступні характеристики комплексу:

Кількість спектрограм в програмі Імаго складає 10200 варіантів. Користувач може вибрати потрібний йому алгоритм формування дерева огляду: по системах, по частотах, по частинах тіла (голова, шия, груди, живіт, таз, кінцівки). У базі даних є хромосоми, клітинні елементи, об’ємні моделі органів, біохімічні показники, гомеопатія високих потенцій.

Спектроанализатор Сенситів Імаго 100 має набір селективних частотних фільтрів, що працюють по 13-ти несучим частотам і що перекриває 12 смуг.

Введена професійна багаторівневий захист приладу Сенситів Імаго 100 і програмного забезпечення Сенситів імаго від можливих підробок та несанкціонованого використання. Для кожної моделі йде індивідуальна програма з персональним ключем до програми.

В роботі діагностичного комплексу зведені до мінімуму дефекти і похибки приладу завдяки 10-добовому випробуванню під навантаженням в спеціальній камері.

Мора-терапія в апараті Сенситів Імаго 100

Детально по використанню Мора-терапії в апараті Сенситів Імаго 100. Головна особливість Мора-терапії в приладі – діяльність відрегульована автоматично, і немає необхідності окремо посилювати фізіологічні коливання і інвертувати патологічні – апарат робить все автоматично, Ви просто натискаєте кнопку “Інформаційний вплив”, направляєте на потрібний вам ділянку, і терапія йде. У Сенситів Імаго 100 дана функція максимально автоматизована з метою зручності для клієнта.

Ступінь поліпшень можна безпосередньо простежити під час сеансу Мора-терапії на екрані монітора в реальному часі.

Принцип роботи Процедура експрес – діагностики включає три послідовні етапи. Знімання первинної інформації, аналіз її з метою встановлення діагнозу і індивідуальний підбір препаратів, необхідних для ліквідації вогнища напруги в організмі.

Схема аналізу досить проста. Сигнали, що надходять з підкоркових утворень, посилюються, трансформуються за допомогою звукових, електромагнітних (через навушники) і зорових подразників. Як зорових активаторів виступає постійна і інтенсивна зміна колірного поля, на тлі якого знаходиться досліджуваний орган. Сигнали, що надходять з підкоркових утворень, посилюються, трансформуються в цифровий код, доступний для введення інформації в комп’ютер і накладаються у вигляді точок різних кольорів на зображення конкретного досліджуваного органу. Колір і конфігурація точок визначаються, таким чином, ступенем інтенсивності сигналу, що надходить з підкірки, що в свою чергу відображає функціональний стан органу – стан здоров’я, різні ступені функціональної напруги і виражені патологічні зміни.

Діагностичний прилад Сенситів Імаго 100 комплектується периферійними пристроями як у моделі Сенситів Імаго 60: сенсорні датчики, біполярний і одинарний для контролю провідності тканин обстежуваного. Це інший метод діагностики вбудованої в прилад для зменшення похибки. Подвійна повноцінна магнитооптическая камера вбудована або універсальна виносна.

Сенсорні датчики

Наступний етап експрес діагностики включає процедуру встановлення діагнозу. В основі діагностики лежить порівняння віртуальної (комп’ютерної) моделі різних форм захворювань, наявних у пам’яті комп’ютера з реальною інформацією, знятою з кожного конкретного пацієнта. Програмне забезпечення, Імаго діагностика і терапія, дозволяє підійти до діагностики з декількох позицій – з допомогою дисперсійного аналізу, ентропійного аналізу, багатофакторного (нелінійного) аналізу, а також за допомогою графіків (графічне накладення віртуальної моделі захворювання на реальну інформацію, зняту з пацієнта). Крім того, програма дозволяє аналізувати не тільки весь орган в цілому на рівні анатомії, гістології, електронної та скануючої мікроскопії, а також окремі вогнища ураження в кожному органі і характер зв’язку між ними.

Спектронозоди

В апараті знаходиться біорезонансна камера, що дозволяє передавати певну лікувальну інформацію (заряджати) такі субстанції як вода, спирт (спиртові настоянки) і цукор, в результаті виходять лікарські препарати – спектронозоди, індивідуально приготовані для конкретного організму. Спектронозоди можуть замінити широке коло лікарських препаратів від профілактичних щеплень (інвертовані спектронозоди) до антибіотиків (прямі спектронозоди).

Записатися на прийом


або
ЗАПИСАТИСЯ ЧЕРЕЗ ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Увійти